Voorzorgmaatregel rondom het Corona-virus

Terug naar het overzicht

Voorzorgmaatregel rondom het Corona-virus

11 maart 2020

12 mei 2020

Nieuw start na lock down

Klassikale lessen

Besloten is om alle klassikale lessen opnieuw te starten in september (we gaan ervan uit dat het dan weer mogelijk is) We werken met kleine klasjes dus daarmee is er voldoende ruimte om aan het 1,5 meter beleid te kunnen voldoen. Uiteraard is het belangrijk dat je zelf moet bepalen of je geen klachten hebt, wel klachten, dan verzoeken wij je dringend om niet naar de les te komen.

Individuele les

Heb je individuele les (computercursussen in de meeste gevallen), die plannen we vanaf nu weer in. Ook hiervoor dat je zelf je gezondheid in acht moet nemen, bij klachten verzoeken wij je om de afspraak te verplaatsen naar een later tijdstip/datum.

11 maart 2020

Voorzorgmaatregel rondom het Corona-virus

 

In overleg met enkele docenten hebben we besloten, per direct, de lessen tijdelijk stop te zetten naar aanleiding van de adviezen vanuit het RIVM. Door de lessen op te schorten hoeft geen enkele cursist (of docent) zich ongemakkelijk te voelen als hij of zij besluit om wel of niet naar de les  komen.

Hoe nu verder?

Omdat er veel onduidelijkheid is over het verloop van het virus, kunnen we nog niet toezeggen voor hoelang deze tijdelijke opschorting is. Uiteraard zullen we de misgelopen lessen opnieuw inplannen. Zodra er meer bekend is, zullen we je hierover berichten.

Nu maar hopen dat alles snel achter de rug is en dat we allen in goede gezondheid blijven.

Ik hoop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en dat er begrip is voor dit genomen besluit. Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, bel of mail gerust.

Sigrid