Praktijkdiploma loonadministratie (PDL)

Praktijkdiploma loonadministratie (PDL)

Wil je jouw positie op de loonadministratie verstevigen? Of zou je je verder willen specialiseren in de loonadministratie van een (middel)grote organisatie?

Zorg dan dat je het praktijkdiploma loonadministratie bemachtigt. Met dit diploma kun je in vele bedrijven aan de slag!

Tijdens de opleiding praktijkdiploma loonadministratie leer je hoe je een goede loonadministratie opzet. Je ontwikkelt inzicht in de wet- en regelgeving, op basis van actuele en praktijkgerichte informatie. Als je het praktijkdiploma loonadministratie hebt gehaald, ben je specialist in loonadministratie.

We hebben de opleiding tot het praktijkdiploma loonadministratie vernieuwd. Ons lesprogramma sluit nu nog beter aan op de exameneisen van de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens.

De opleiding Praktijkdiploma Loonadministratie  leid je op tot professional op het gebied van loon- en salarisadministratie. Na het behalen van het diploma ben je in staat zelfstandig een loonadministratie te voeren, loonberekeningen te maken en wetswijzigingen op de juiste manier toe te passen. De belastingwetgeving is erg complex en veranderingen volgen zich in een rap tempo op. Een specifieke vakopleiding zoals de opleiding PDL is daarom aan te bevelen. Met name in het midden- en kleinbedrijf groeit de behoefte aan financieel administratieve medewerkers. Zij zijn de spil in het web tussen de werknemers en bedrijfsvereniging, de fiscus en de accountant. Met het PDL diploma zal je van toegevoegde waarde zijn voor veel ondernemingen in de MKB sector.

Studiebelasting

De studiebelasting van de opleiding PDL is circa zeven tot acht klokuren per lesweek. Doordat we de lessen ruim plannen (niet wekelijks), is er voldoende ruimte en tijd om te studeren. De slagingskans wordt hiermee aanzienlijk vergroot.

Informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de opleiding PDL? Neemt u dan gerust contact met ons op! Wij helpen u graag verder.

Vervolgstudie

Bent u klaar met de opleiding PDL en wilt u graag doorstuderen? U kunt dan bijvoorbeeld kiezen voor de opleiding Medewerker Personeelszaken MPZ, arbeidsrecht óf personeelsconsulent.Wilt u zich op administratief vlak verder ontwikkelen, kunt u bijvoorbeeld ook kiezen voor de opleiding praktijkdiploma boekhouden PDB.

Leslocaties

Wij verzorgen de opleiding Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL) op de locaties:

 • Gemert
 • Venray
 • Sittard/Geleen
 • Eindhoven
 • Helmond (gegarandeerd)
 • Uden.

Na de sluitingsdatum van inschrijvingen wordt de uiteindelijke leslocatie bepaald. Helaas kunnen we niet op elke aangegeven locatie starten. Er wordt met zekerheid gestart op één van de locaties in zuid-oost Brabant of noord Limburg.

De opleiding bestaat uit onderstaande drie klassikale modulen.

Module Loonheffingen niveau 4

Ieder bedrijf dat personeel in dienst heeft is verplicht loonheffingen te betalen en hiervan aangifte te doen. In deze module komen de onderwerpen loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw) aan bod.

 • loonadministratie en de loonaangifte
 • regelgeving betreffende dienstbetrekking en de daarmee samenhangende loonheffingen
 • werkkostenregeling en vrijstellings- en kortingsmogelijkheden inzake loonheffing en premies werknemersverzekeringen
 • inkomstenbelasting, alsmede het boeteregime en de bezwaarprocedure

Module Arbeidsrecht & sociale zekerheid niveau 4

Als personeelsconsulent of loonadministrateur moet u kennis hebben over arbeidsverhoudingen, arbeidsovereenkomsten, sociale zekerheid, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. In deze module doet u kennis op over de theoretische kant van deze onderwerpen en ontwikkelt u vaardigheden die u kunt toepassen in de beroepspraktijk.

 • arbeidsrecht, met name arbeidsverhoudingen en arbeidsovereenkomst
 • regelgeving m.b.t. de cao, medezeggenschap, arbeidsomstandigheden en arbeidstijden en van de Wazo
 • sociale zekerheid
 • regelgeving bij arbeidsongeschiktheid
 • regelgeving bij werkloosheid

Module Personeel, Organisatie & Communicatie niveau 4

Tijdens de opleiding Praktijkdiploma Loonadministratie en Salaris doet u brede kennis op over het vakgebied. Tijdens deze module komen onderwerpen aan bod zoals functieomschrijvingen opstellen en het personeelsbeleid formuleren. Daarnaast is het van belang dat u de belangrijkste begrippen op het gebied van administratie kent, de rol van automatisering kan plaatsen en kennis hebt over organisaties in het algemeen. Daarnaast wordt er in deze module aandacht besteed aan communicatie; ook een belangrijk onderdeel van het vak. U leert meer over de verschillende gespreksvormen en de richtlijnen voor conflictbehandeling.

Er is geen vooropleiding vereist en er zijn geen toelatingseisen. Maar om deze opleiding goed te kunnen volgen, is het handig, dat je beschikt over een van deze diploma’s:

Praktijkdiploma boekhouden
Basiskennis loonadministratie
• Of werkzaam/ervaring als medewerker in de loonadministratie

Niveau van de opleiding: MBO-4

De opleiding voor het praktijkdiploma loonadministratie heeft 19 lessen verdeeld over 3 onderdelen.

…. en ook niet onbelangrijk, we starten al met drie personen dus de start is zo goed als gegarandeerd!

Lessen zijn, op enkele uitzonderingen na, op donderdagavond.

Schooljaar 2019/2020

6 lessen Arbeidsrecht & Sociale zekerheid 19.00 – 21.30 uur
4 lessen Personeel, Organisatie & Communicaties 16 januari 2020 19.00 – 21.30 uur *
9 lessen Loonheffingen  5 maart 2020 19.00 – 21.30 uur

*lestijden zijn onder voorbehoud, duur blijft wel gelijk.

Zelfstudie +/- 7 tot 9 uur per week.

Leslocatie  Helmond

CURSUSJAAR 2019 – 2020

lesgeld   boekengeld examengeld
  module   richtprijzen associatie
Loonheffing 4 €     725,- € 70,- € 183,-
Arbeidsrecht & Sociale zekerheid 4 €     525,- € 70,- € 183,-
Personeel, Organisatie & Communicatie 4 €     405,- € 70,- € 183,-
Extra boeken(1, 2 en 3): € 65,-*

Een uitwerkingenboek is te downloaden op de site van de uitgeverij. Extra boeken, ook te gebruiken bij het examen; (1)Handboek Loonheffingen, (2)De kleine Gids voor arbeidsrecht en (3)De Kleine Gids voor de Nederlandse Sociale zekerheid zijn niet in de boekenprijs opgenomen worden wel gefactureerd indien gevraagd. De extra (hand)boeken mogen ook gebruikt worden tijdens het examen, mits deze niet zijn beschreven.

Het is mogelijk dat je nog recht hebt op belastingteruggaaf, informeer bij uw financieel adviseur. 

 

De examens worden afgenomen door de Nederlandse Associatie voor examinering op diverse examen­locaties in heel Nederland.  Inschrijving voor het examen geschiedt online is altijd voor eigen rekening en verantwoordelijkheid. Voor de actuele examenkosten en informatie verwijzen wij naar de website van de Associatie. Je kunt bijna dagelijks een examen maken.

(Via de uitgeverij van de boeken én examenbureau zijn er diverse oefenexamens te maken. Dit geeft je voldoende trainingsmogelijkheden om je goed voor te kunnen bereiden op het uiteindelijke examen).

Direct inschrijven

  Er wordt vertrouwelijk omgegaan met de gegevens die u invult.

  ik kies voor individuele lessenja, ik bestel ook bijbehorende boekenja, ik bestel ook bijbehorende examen

  Examen factureren
  JaNee

  Ik schrijf in per module (standaard voor cursussen)Ik schrijf in voor de complete opleiding

  Roepnaam

  Doopnamen

  Achternaam

  Meisjesnaam

  Geboortedatum

  Geboorteplaats / -land

  Adres

  Postcode

  Plaats

  E-mail adres

  Telefoonnummer

  Opmerkingen of ander factuuradres:

  Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden van VAN DEN BOOM opleidingen