Zakelijk Nederlands

Zakelijk Nederlands

Geen persoonlijke brieven maar zakelijke correspondentie, waarbij goede kennis van grammatica en spelling nodig is.

Deze module is een hele interessante aanvulling op alle opleidingen die we aanbieden. Erg leerzaam, want kort en krachtig formuleren kun je ook leren!

Je ontvangt, na voldoende resultaat, een certificaat.

Het niveau van deze module is vergelijkbaar met MBO 4

Grammatica
Dit onderdeel behandelt de taalregels. In elk lesblok komt een bepaald onderwerp aan de orde. De onderwerpen zijn:

Werkwoorden
• zwakke, sterke, gemengde en onregelmatige werkwoorden
• vervoeging, ’t kofschip
• voltooid en onvoltooid deelwoord

Stijlproblemen
• tautologie
• pleonasme
• contaminatie
• cliché
• dubbele ontkenning
• twee voegwoorden naast elkaar
• gebruik van onnodige woorden

Grammaticale problemen
• mij/ik
• als/dan
• hen/hun/ze
• met wie/waarmee
• dat/wat
• die/aan wie
• sommige/sommigen
• hebben/zijn
• enige/enigste
• mits/tenzij
• te danken aan/te wijten aan
• geregeld/regelmatig
• noch/nog

Zinsdelen
• onderwerp
• werkwoordelijk gezegde
• lijdend voorwerp
• meewerkend voorwerp
• Woordsoorten
• lidwoord
• zelfstandig naamwoord
• bijvoeglijk naamwoord
• persoonlijk, bezittelijk, vragend, aanwijzend, betrekkelijk en onbepaald voornaamwoord
• voorzetsel
• voegwoord
• bijwoord
• telwoord

Zinsbouw
• hoofd- en bijzinnen
• inversie
• congruentie/incongruentie
• bedrijvende en lijdende vorm
• samentrekking van zinnen
• tangconstructie

Spelling
In dit onderdeel worden de spellingsregels behandeld en geoefend:

Woordenschat
• moeilijke woorden

Klinkers en medeklinkers
• korte klanken, en het gevolg voor de schrijfwijze
• lange klanken, en het gevolg voor de schrijfwijze
• dubbelklanken, en het gevolg voor de schrijfwijze
• toonloze klanken, en het gevolg voor de schrijfwijze

Spelling van bijvoeglijk naamwoord en bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord
• Aaneenschrijven van woorden
• Tussenletter -n
• Tussenletter -s
• Lettergrepen
• Gebruik van hoofdletters
• Afkortingen
• Letter- en leestekens

Spelling van
• werkwoorden van Engelse afkomst
• bastaardwoorden
• verkleinwoorden
• meervouden

Correspondentie
Hierbij gaan we in op het schrijven van een zakelijke brief. We behandelen in de verschillende lesblokken een aantal brieven. De onderwerpen die aan de orde komen zijn:

De opzet van een brief
• blokmodel
• algemene gegevens als adressering, referteregel, aanhef, afsluiting
• indeling in inleiding, kern en afsluiting
• schrijfstijl, ik-vorm versus wij-vorm

Verschillende zakelijke brieven
• verzoek om informatie
• behandeling van een verzoek om informatie
• uitnodigingsbrief
• herinneringsbrief
• aanmaning
• laatste aanmaning
• klachtenbrief: een klacht uiten
• klachtenbrief: ingekomen klacht schriftelijk
• bevestigen (klachtenbehandeling)
• klachtenbrief: inhoudelijke reactie op ingekomen klacht (klachtenafhandeling)
• informatieverstrekking (circulaire)

Start en duur

Maximaal 9 x 1,5 uur

Inclusief examen en lesmateriaal

We werken met deze module met een wachtlijst, en starten al met drie deelnemers. Laat je op de wachtlijst plaatsten zodat we snel kunnen starten!

Individuele lessen op aanvraag.

Leslocatie:  GEMERT

 

Schooljaar 2018-2019

Klassikale lessen € 425,- (minimaal 3 deelnemers)

inclusief examen en boekengeld.

 

Examens maak je op de leslocatie.

Schooljaar 2018-2019

 • Individuele les: € 725,-

5 x 2 uur + examentijd

Inclusief examen en lesmateriaal

Starten in overleg (kan binnen enkele weken gestart worden).

Direct inschrijven

  Er wordt vertrouwelijk omgegaan met de gegevens die u invult.

  ik kies voor individuele lessenja, ik bestel ook bijbehorende boekenja, ik bestel ook bijbehorende examen

  Examen factureren
  JaNee

  Ik schrijf in per module (standaard voor cursussen)Ik schrijf in voor de complete opleiding

  Roepnaam

  Doopnamen

  Achternaam

  Meisjesnaam

  Geboortedatum

  Geboorteplaats / -land

  Adres

  Postcode

  Plaats

  E-mail adres

  Telefoonnummer

  Opmerkingen of ander factuuradres:

  Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden van VAN DEN BOOM opleidingen